boom_760x200
Coaching

Coachen is het verruimen van bewustzijn.
In het coachen is het verruimen van opvattingen en keuzemogelijkheden essentieel.
Betrokkenen stellen zich op als eigenaar van de situatie waarin ze zich bevinden, het gevolg daarvan is dat zij zélf kiezen voor gedragsverandering.
Lydia werkt resultaat gericht, ze werkt op een praktische en doortastende manier waarbij zingevingsvragen essentieel zijn.
De implementatie van een verandering is pas geslaagd als mensen hun gedrag en opvattingen daadwerkelijk veranderen, dus dit laten zien in hun gedrag. Dat vereist Doorpakken..

Ik treed ook op als klankbord en coach van cliëntenraden en bewonersorganisaties en begeleid ze in het effectief ontwikkelen van hun invloed. Ik help ze in hun eigen kracht en vaardigheden  te zetten

Voorbeelden van coachingsvragen:

  • hoe kan ik een volgende stap in mijn loopbaan zetten
  • hoe ga ik om met conflicten in mijn werksituaties
  • hoe kan ik als leidinggevende mij bekwamen in het coachen van mijn medewerkers
  • ik wil mij meer bekwamen als leidinggevende
  • hoe kan ik meer gebruik maken van al mijn kwaliteiten in mijn werk en welke zijn dat eigenlijk
  • ik wil mij als coach meer bekwamen in teamcoachen
  • hoe zorg ik dat alle neuzen dezelfde kant op staan in mijn team
  • hoe kan ik in mijn werk meer verbinding aanbrengen tussen persoonlijke drijfveren en mijn professie