C.V. Lydia Schippers

Lydia Schippers (1964) is een ervaren coach, adviseur, trainer en vrijdenker.

Haar kernkwaliteiten zijn: Innovatief, praktisch, deskundig, nieuwsgierig, betrokken , enthousiast, creatief en betrouwbaar.

Arbeidsvoorwaarden is een verbindend thema in haar loopbaan. Ze is betrokken, enthousiast en heeft oprechte belangstelling voor wat er in mensen en organisaties omgaat. Zoals een olievlek zich over het water verspreidt, werkt haar betrokkenheid door in de groepen en organisaties waar zij werkt.

Lydia kan haar deskundigheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, innovatie, veranderingsprocessen w.o. reorganisaties snel en praktisch betekenis geven voor organisatie en individuen. Vaak is haar rol die van trainer, begeleider, interimmanager of teamcoach.

Ze verstaat de kunst om zich te blijven verwonderen en zich af te vragen waarom het gaat zoals het gaat. Die nieuwsgierigheid en haar directe manier van analyseren en communiceren spreekt veel opdrachtgevers aan. Lydia denkt graag en goed buiten geijkte kaders en is ontvankelijk voor 'anders' en 'creatief'.

Lydia is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit als socioloog in sociaal economisch beleid en niet westerse sociologie.  Ze heeft gewerkt als leidinggevende p&o er, cao onderhandelaar, reisleider Azië, docent, organisatieadviseur, interim manager, trainer en coach.

Ze werkt momenteel aan vernieuwing van medezeggenschap bij verschillende organisaties als trainer en adviseur. Zie ook haar boek: de kunst van het Betrekken, parels van participatie.

En tot slot coacht ze zowel individuen als teams met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Naast haar bedrijf Doorpakken, heeft Lydia een label met Mark de Koning: De BedrijfsAPK, zie ook de website www.debedrijfsapk.nl en heeft ze met Hans Oosterhaven het programma Vier de Tweede Helft opgezet zie ook de site www.vierdetweedehelft.nl

Ze woont in Rotterdam Nesselande is daar actief in de wijk, in de leesclub en is  RVT lid van SDW.

Lydia Schippers  is erkend medezeggenschapstrainer en ingeschreven bij het Register MZ-opleiders. Doorpakken is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).