zonnebloem_760x200

Procesbegeleiding

Doorpakken wordt vaak gevraagd om sessies te begeleiden en veranderingstrajecten. Dit kan bijvoorbeeld het begeleiden van een team zijn of een organisatie maar het kan ook het begeleiden van grote bijeenkomsten zijn. Niet alleen de kwaliteit van de begeleiding maar ook de werkmethodieken die worden in gezet worden door de opdrachtgevers gewaardeerd.  Vooral  de verfrissende en vernieuwende manier werken, passend bij de context van de organisatie en het breed scala van eigentijdse vormen en producten, gericht op inspiratie, tempo en kwaliteit.

Wat versta ik onder procesbegeleiding? Procesbegeleiding is het in goede banen leiden van een groot aantal opeenvolgende gebeurtenissen die zich afspelen binnen de kaders van een organisatie of team. Uit die groep mensen komen gedurende het proces inzichten, ideeën, plannen en acties naar voren.

Als procesbegeleider ben ik geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de mensen met wie ik de sessie in gaat en ook voor de organisatie waar die mensen werken. Ik moet echt het gevoel hebben dat ik een bijdrage lever aan de toekomst van de organisatie waar ik de processen begeleid. Je wilt dat de mensen in beweging komen.
Daarbij is juist ook de non-verbale houding van mensen belangrijk. Met welke warmte, compassie, vertelt iemand iets? Ik gebruik vaak mijn intuïtie en ik observeer de groepsdynamica: welke mensen vallen weg in het gesprek? Met wie heb ik contact, met wie niet?
Als de teamleden samen vanuit hun eigen kennis en ervaring en vanuit betrokkenheid een zinvolle bijdrage leveren dan ontstaat er dynamiek en energie.

Voorbeelden van Opdrachtgevers:

  • De Opbouw, projectleider innovatieve medezeggenschap
  • Theater De Veste in Delft, coach en HRM
  • U Centraal, projectleider medezeggenschap
  • Gall en Gall, gespreksleider ronde tafelgesprekken AVR
  • Heineken, procesbegeleiding  CAO partners duurzame inzetbaarheid en duurzame arbeidsverhoudingen, samen met Lenneke Aalbers Reospartners
  • Zet Brabant, begeleiden van de organisatie naar een nieuwe toekomst
  • FNV Bondgenoten, meerdere projecten zoals samenvoeging teams, begeleiden bijeenkomsten
  • COC Rotterdam
  • Greenchoice